Friday, November 19, 2010

faces of the happiness

tak bermakna sesebuah kebahagian tanpa kegembiraan...